onsdag 26 oktober 2022

måndag 2 maj 2022

Omarronderingen i Borlänge

 

Nu är omarronderingen för delar av Borlänge det berör Borlängecentrala fiskevårdsområde och cirka 600 av områdets tidigare fiskerätter i 60 av samfälligheterna har förts samman till större områden. Inför kräftfisket behöver du som tänker fiska informera dig om vad som gäller för dig. 

tisdag 26 oktober 2021

Förstudie Tunaåns vattensystem

 
Borlänge kommun har initierat en studie i hur vatten användningen och möjligheter till fiskvandring sker i Tunaån. På Borlänge kommuns hemsida kan du hitta en utredning, en förstudie i hur det ser ut idag. Förstudien ska användas av kommun och inblandade fiskevårdsområden i det fortsatta arbetet att skapa en plan för förvaltningen av vattnen i området. Vill du veta mer kan du läsa studien via kommunens hemsida sökord är Tunaån, då kommer du direkt till nedladdning av texten