lördag 20 oktober 2012

Höstfiske med båt



Hösten fiske handlar ju mycket om att fiska gädda med båt och inom fiskevårdsområdet finns tre båtramper för isättning av båt från trailer.
I södra delen av Dalälven vid färjegårdarna finns en av Farled Dalarna iordningställd plats för isättning av båt från trailer där finns även plats att parkera din bil med trailer över dagen när du fiskar.
Vid Amsberg i anslutning till älven finns ytterligare en båtramp och parkering, med ursprung i EU projektet Farled Dalarna och vid det gamla färjeläget vid Båtsta, på andra sidan av älven, kan du också sjösätt din båt. Vid färjeläget finns även plats för parkering av bil och släpvagn under fisketuren.
Om du ska fiska i den norra delen av Dalälven gäller fiskevårdsområdets kort och i den södra delen av älven (söder om SSAB) gäller även Runnfiske fiskekort för trollingfiske.
Du får max använda två spön per båt när du trollar inom Borlänge Centrala fiskevårdsområde, ett beslut som bottnar i hänsyn till andra fiskare i älvfåran, och med Runnfiske fiskekort gäller begränsningar i hur du får ta upp fisk som du fångat, men du kan återutsätta all gädda du fångar, en fiskevårdsåtgärd så god som andra i arbetet med att skapa ett attraktivt fiskevatten.

Prislistan för de olika fiskekorten hittar du på annan plats i den här bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar