tisdag 8 januari 2013

Borlänge Kommun minskar syrebristen i småsjöarna runt Borlänge

I flera sjöar i fiskevårdsområdet har det konstaterats syrebrist i vattnet under delar av året, orsaken till syrebristen kan spåras i låg tillförsel av nytt vatten och mycket biologiskt material att bryta ner.
Under sommarhalvåret har därför ett antal sjöar syretsatts med hjälp från syrepumpar av olika slag. Fiskevårdsområdets ordförande har i sin politiska gärning motionerat om en ny syrepump i Båtsasjön då det inträffade en omfattande fiskdöd på vintern häromåret.
För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt för eventuella åtgärder, kommer miljökontoret att göra ett antal syremätningar under den här vintern, minst en mätning per månad kommer att göras och resultatet av mätningarna kommer att styra vilken aktivitet som lämpar sig bäst för att ge en god syretillgång i sjön under vinterhalvåret. Resultatet från mätningarna kommer att redovisas här när det finns fakta att granska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar