fredag 15 februari 2013

Provtagning syrehalten i Båtstasjön den 14 februari 2013

Idag har den andra provtagningen av syrehalten i Båtstasjön och en mätning av syrehalten i Tjärnasjön genomförts. Proverna visar en låg syrehalt vid botten . Längre upp mot ytan finns en högre syrehalt.
Om du vill veta mer om syrehalt i vatten hittar du information här.
http://web.abo.fi/instut/fisk/Swe/Miljo/o2.htm

Provsvaren från dagens mätning finns på den här länken.
https://www.dropbox.com/s/y7crrnog0th9a2s/M%C3%A4tning%20syrehalt.xls

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar