tisdag 4 juni 2013

Oncorhynchus mykiss eller Salmo irideus

Den här veckan har fiskbestådet i Båtstasjön utökats med nya regnbågar. Lycka till med fisket This week fishing in Båtstasjön expanded with new rainbows. Good luck with the fishing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar