måndag 7 april 2014

Kontrollavgiften är 1000 kronor

En viktig förändring i regelverket för fiskevårdsområdet är införandet av kontrollavgift. Kontrollavgiften tas ut av den som bryter mot fiskevårdsområdets regler.
Reglerna finns att läsa på baksidan av kartan som följer med vid köp av fiskekort.
Reglerna för Båtstasjön finns även anslagna på två informations tavlor vid kortautomaten och vid badplatsen vid Båtstasjön.
Så här lyder texten från beslutet vid stämman för fiskevårdsområdet.
För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med
lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften utgör 1000 kr. 
Ett exempel på brott mot föreningens regler är fiske med två spön i Båtstasjön.
Har du däremot tagit upp fler fiskar än vad fiskekortet tillåter (3 stycken) och fortsätter att fiska är det fiske utan fiskekort och då sker en polisanmälan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar