söndag 26 mars 2017

Beslut på fiskestämman 2017


Fortsatt utsättning av gös
Nya regler för fisketävling sommartid, alla tävlingar  och träningsfiske ska ske så att fisken kan återutsättas levande efter tävlingens/träningens avslut (keepnet) Kontrollavgift vid brott mot regeln.
Risvassar anläggs för bättre lekmöjligheter i Bysjön.
Ismete och angelfiske jämställs i antalet tillåtna redskap för fångst.

1 kommentar: