torsdag 20 juli 2017

Varning för giftiga växter

Vi har hittat växten sprängört vid Båtstasjön Växten är giftig och man bör undvika den  Örten växer i näringsrik miljö och har vackra vita blommor,på internet kan du hitta mer information. På bilden ser du hur blomman ser ut.
Växten finns vid både vid lilla badet och vid det stora badet. Kommunen som markägare är underättade om fynden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar