fredag 13 april 2018

Bättre med syret i Båtstasjön

Efter många olika ansökningar om tillstånd planerar Fiskevårdsområde tillsammans med Borlänge Kommun att öka syrehalten i Båtstasjön.
Vi kommer att gräva ner en vattenledning för att pumpa in mer  vatten från Dalälven än vad som sker nu med självtryck. Det syresatta vattnet lånar vi och det rinner ut igen genom kanalen som leder via den sk. munken vid utloppet till Båtstasjön. 


Cirkulationen medför ökad syrehalt i sjön och vi hoppas att åtgärden påverkar mot en mindre fiskdöd under isen vintertid. Arbete kommer att starta när alla aktörer är på plats och det kommer att ske så snart som möjligt.

Än är ju inte isen borta så vi har inget datum för första inplanteringen  men priset för fiskekortet kommer att anpassas till de ökade kostnaderna för inköp av fisk. Mer om detta när sjön är isfri 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar