måndag 25 februari 2019

På onsdag finns det nya fiskekortet

Efter beslut av stämman lanseras nya fiskekort för 2019 i Borlänge Centrala fiskevårdsområde.
I de nya fiskekorten kommer Put and Take fisket i Båtstasjön att ingå. Tanken är att lika mycket fisk ska fyllas på under säsongen med öppet vatten, och att fiskekortspriset ska ge intäkter för köp av fisk och täcka kostnaden för annan planerad fiskevård under året.Fisket i Båtstasjön ingår även i fiskerättsbevis lösta  för 2019.
Stämman har också beslutat om stängt för fiske vid Bysjön under tänkt lekperiod för abborre och Gädda. Mer information om detta  får du när du köper fiskekort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar