onsdag 1 maj 2019

Premiär


Idag är det premiär för fisket i Bysjön. Nu kan du pröva lyckan i jakten på den största mörten eller den största abborren. Som vi tidigare pratat om finns det rekommendationer kring hur ofta du kan äta fisken från Bysjön och undrar du över hur är det kommunens miljökontor som vet svaret på din fråga. Fisket i Båtstasjön ingår ju nu i fiskekortet med begränsningen max 2 spön (2 fiskekort) med max 3 fiskar. Vi kommer att påbörja inplanteringen av fisk men redan nu begränsas informationen och vi kommer inte att svara på frågan kring när vi  gör det utan vi ser det som att det finns fisk att fånga i sjön och det är upp till den som fiskar att anpassa sitt fiske till detta. Här är lite annat att hålla reda på. Direkt  söder om SSAB är det tillträdesförbud både på land och i vatten området är ett skyddsobjekt med en hög straffskala vid överträdelse, överträdelse kan ge höga böter eller fängelse upp till 2 år. SSAB har markerat var gränsen går och portvakten bevakar området.
Så här får du inte fiska men annars är det bara geografiska begränsningar kring kraftstationerna där regeln är att fiske är förbjudet 100 m från respektive anläggning.


Fiskekort som är en självklarhet kan du köpa hos dem vi har avtal med eller via våra tre webbhandlare. ifiske.se, fiskekort.se och det lokala turistbolaget. Lycka till i ditt fiske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar