onsdag 4 september 2019

Nu är det september

Under månaden som gått har vi haft kräftfiske, fiske i vårt Put and Take vatten och lite andra aktiviteter. Arbetet med fiskevård som är områdets huvuduppgift är bl.a. att uppmana alla som fiskar att följa regler som stämman beslutat.
Här är det lite förvånande att kräftfisket som bara är till för fiskerättsägare har störts av regelbrott som långlinor med kräftburar, betesfisk från andra vattenområden och burar på fel tid och plats. Det är säkert så att långlinor samt fel tid och plats är olaga fiske av personer utan fiskerätt men oaktsamheten med betsfisk från "fel" vatten är en utbredd oaktsamhet om det egna vattnet. Sträckan vi bevakar för fiskevårdsområdet räkning är ju mer än 3 mil rinnande vatten en omfattande uppgift, så är det någon som vill hjälpa till att bevaka sitt eget kräftfiske, planera vi just nu en utbildning för tillsynspersoner. (Mer information kommer här)
Vi har också fyllt på med gösyngel i Tunaån. Fiskarna vi sätter i är bara 3 gram stora men numer finns det fångstfärdig fisk på många ställen i området nedströms SSAB. Put and Take fisket har varit omfattande i sommar och vi fortsätter en tid fram mot isläggningen av Båtstasjön. Vi har planerat in lite mindre fisk men flera till antal för att öka möjligheten till fångst. Med den bilden vi har av fiskekortsförsäljningen har det varit ett lyckat beslut. Nu på höstkanten blir fisken lite färre och lite större för dem som söker den typen av fiske. Under nästa månad planerar vi som arbetar med fiskevården att möta fiskeklubbarna i Borlänge för att få idéer från dem kring hur fisket ska förvaltas på bästa sätt så att fisket fortsätter att vara tillgängligt för dem som nu växer upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar