onsdag 1 januari 2020

Tack för att du tittar in till oss på Borlänge Centrala fiskevårdsområde på nyåret 2020

Arbetet med fiskevården är viktig för ett fortsatt bra fiske och då kommer frågor om etik och regler högt på agendan men även praktiska insatser från fiskare och föreningsfunktionärer hamnar i topp.

Fiskevård sker genom samverkan av sportfiskare offentliga aktörer, och ägare av fiskerätter. Hos oss finansieras arbetet via köp av fiskekort frivilliga insatser och medel från kraftbolagens ersättningar från störningar av fisket efter byggandet av kraftstationer och dammar.

Men även andra insatser av offentliga medel gynnar fisket via miljövårdande insatser från länsstyrelsen och kommunen med olika aktiviteter som, Statliga medel till kalkning. Rening av avloppsvatten,Rening av dagvatten
Invallning för att hindra läckage från djurhållning
Skötsel av bryggor och broar Tillsyn och kontroll av miljöbelastning. Rekommendationer hur du kan äta av fisken i olika vatten, Provfiske

Fiskevårdsområdets insatser är att Skapa lekområden för olika fiskarter Rensa fiskvägar som stoppar vandringen Skydd av lekområden för olika fiskarter Tillgänglighet för alla
Insättning av fisk och fiskyngel Skapa kompletterande regler som främjar fisket i området.
Tillsyn av att regler följs av dem som fiskar i områdets vatten

Du som fiskar kan bidra genom att följa reglerna som finns för området
Inte ta upp mer fisk än du tar vara på ( kattmat, betesfisk och att äta)
Inte skräpa ner med fiskrens eller annat skräp som cigarettfimpar i naturen mm.
Ha kul när du fiskar  och hjälpa andra som fiskar Betala för fiskekortet du behöver hos oss.
Och vi hoppas att du är rädd om naturen 

Sammanställning en blev lång och tillsammans kan vi göra mycket för fiskevården i Borlänge centrala fiskevårdsområde.
PS. Från idag behöver du nytt fiskekort oavsett om du planerar att köpa årskort eller ett dagkort.DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar