tisdag 26 oktober 2021

Förstudie Tunaåns vattensystem

 
Borlänge kommun har initierat en studie i hur vatten användningen och möjligheter till fiskvandring sker i Tunaån. På Borlänge kommuns hemsida kan du hitta en utredning, en förstudie i hur det ser ut idag. Förstudien ska användas av kommun och inblandade fiskevårdsområden i det fortsatta arbetet att skapa en plan för förvaltningen av vattnen i området. Vill du veta mer kan du läsa studien via kommunens hemsida sökord är Tunaån, då kommer du direkt till nedladdning av texten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar