torsdag 19 september 2013

Igår 15:42

Igår onsdag klocka 15:42 planterades nya fiskar in i Båtstasjön.
Lycka till med fisket.
Yesterday Wednesday clock 15:42 planted new fish into Båtstasjön.
Good luck with the fishing.

lördag 14 september 2013

Årets fångst i Båtstasjön

En fiskare som fångat fisk i Båtstasjön, säger att han fått en regnbåge på 8 kg nu i veckan. Är det årets största eller finns det ännu större fiskar att fånga i sjön.

lördag 7 september 2013

Salmo trutta

Vattendomarna för kraftstationerna i fiskevårdsområdets del av Dalälven stadgar om kompensationsutsättning av öring. En första stödutsättning för 2013 av fisk i blandade storlekar har skett under förra veckan. De största fiskarna vägde kring 4 kg och de minsta kring 0,5 kg. Fiskarna finns i  vattenmagasinen mellan Domnarvets kraftstation och Forshuvuds kraftstation. Här gäller områdets ordinarie fiskekort. Inköpsställen hittar du här på sidan till vänster.

The water referees for power stations in the fishery conservation area part of the Dal River provides for compensatory release of trout. A first support release for 2013 the fishing in assorted sizes occurred during the last week. The biggest fish weighed around 4 kg and the minimum around 0.5 kg. Pisces are in reservoirs between Domnarvets powerhouse and Forshuvuds powerhouse.
Here are the area's regular fishing license. Buy it you will find on this page to the left.