torsdag 27 september 2018

Kontroll vid Båtstasjön

Vid dagens kontroll hade dem som fiskade fiskekort. All heder till Er som köper fiskekort, intäkterna hjälper oss i arbete med fiskevård både i Båtstasjön och andra vatten inom fiskevårdsområdet. I sjön har en bäver provianterat genom att äta på träd och buskar vid sjön. Om du smyger vid vattnet kan du både hamna på bäversafari och få napp.
Lycka till med fisket.

lördag 1 september 2018

Skyddsområde vid SSAB

Som alla vet är det skyddsområde innanför bron vid SSAB , det är förbjudet att vistas där och förbjudet att fiska där. Överträdelser är inte bara straffbelagt från fiskevårdsområdet utan du som överträder förbudet riskerar oxså böter.
Alla burar sompåträffas i skyddsområdet tas tillvara och återfås mot beskriving samtidigt som en anmälan upprättas till Polisen om brott mot områdets regler.

 Frågor kring regler och avgränsningar för skyddsområdet besvaras av bevakningen på SSAB.