fredag 22 februari 2013

Förstudie biotopförbättrande åtgärder vallmoraån

Borlänge centrala fiskevårdsområde deltar som en part i arbetet med  förvaltning av bestånden av vandrande fisk i Dalälven.

Som ett led i detta har fiskevårdsområdet i samarbete med Valsansjöarnas fiskevårdsområde genomfört en förstudie finansierad av medel från länsstyrelsen.
Förstudien avhandlar biotopförbättrande åtgärder i Vallmoraån som rinner ut i Dalälven norr om Forshuvud.

Förstudien är nu klar och du kan ladda ner och läsa den via den här länken

Det fortsatta arbetet med biotopförbättringar behöver belysas mer innan eventuella åtgärder Det fortsatta analysarbetet behöver ske i bägge fiskevårdsområdena tillsammans med aktörer och markägare i och kring Vallmoraån.

fredag 15 februari 2013

Varning för osäker is

Isen på Hessesjön är osäker då luftpumparna för syresättning av sjön skapar strömmar i vattnet som inte syns. Var försiktig när du beträder isen eller låt bli helt, då tjockleken på isen kan variera från dag till dag på samma plats.

Provtagning syrehalten i Båtstasjön den 14 februari 2013

Idag har den andra provtagningen av syrehalten i Båtstasjön och en mätning av syrehalten i Tjärnasjön genomförts. Proverna visar en låg syrehalt vid botten . Längre upp mot ytan finns en högre syrehalt.
Om du vill veta mer om syrehalt i vatten hittar du information här.
http://web.abo.fi/instut/fisk/Swe/Miljo/o2.htm

Provsvaren från dagens mätning finns på den här länken.
https://www.dropbox.com/s/y7crrnog0th9a2s/M%C3%A4tning%20syrehalt.xls