tisdag 26 oktober 2021

Förstudie Tunaåns vattensystem

 
Borlänge kommun har initierat en studie i hur vatten användningen och möjligheter till fiskvandring sker i Tunaån. På Borlänge kommuns hemsida kan du hitta en utredning, en förstudie i hur det ser ut idag. Förstudien ska användas av kommun och inblandade fiskevårdsområden i det fortsatta arbetet att skapa en plan för förvaltningen av vattnen i området. Vill du veta mer kan du läsa studien via kommunens hemsida sökord är Tunaån, då kommer du direkt till nedladdning av texten

Höstfisket hos oss

Sommarens insättning av fisk i Båtstasjön är över då vi inte kan hitta fisk att köpa. Däremot nappar både abborre och gädda just nu så länge det är isfritt på sjöar och vattendrag. Vill du fiska från land har vi beskrivit olika platsen på annat inlägg i bloggen och platserna gäller fortfarande. Lycka till i fisket.