torsdag 25 augusti 2016

Abborretider i Borlänge centrala fvo

Nu är det dags att ta fram spinnspöt det är inte bara Borlängebor som tycker om kräftor. Nu nappar abboren och den ska äta upp sig inför vintern, landfiske är den mest miljövänliga fiskemetoden och det finns gott om bryggor att fiska ifrån. Se tidigare inlägg. Lycka till i fisket.

fredag 5 augusti 2016

Märkning av utestående redskap i Borlänge Centrala fiskevårdsområde

Stämman för Borlänge centrala fiskevårdsområde har beslutat att alla utestående redskap som används för fiske inom området ska vara individuellt märkta med ett flöte där fiskerättsinnehavarens sifferkombination är synlig
Om ett redskap påträffas utan märkning tas redskapet upp och eventuell fångst returneras i vattnet. Ett brott mot den regeln, med fiske utan fiskerättsbevis för ägaren av redskapet innebär polisanmälan , har den som fiskar ett fiskerättsbevis innebär regelbrottet en kontrollavgift till fiskevårdsområdet. Kontrollavgiften är 1000:-/ redskap enligt ett beslut vid senaste fiskestämman.

Nu inför kräftfisket innebär det att varje redskap ska ha ett eget flöte med  rätt beteckning, då kan både tillsynsmän och andra fiskerättsägare i området kontrollera mängden redskap i vattnet.

All reglering av fisket är en del av fiskevårdsområdets skötsel för att bevara de olika arterna på en nivå så att alla fiskerättsinnehavare och fiskekorts köpare kan se ett framtida fiske i området.