måndag 2 maj 2022

Omarronderingen i Borlänge

 

Nu är omarronderingen för delar av Borlänge det berör Borlängecentrala fiskevårdsområde och cirka 600 av områdets tidigare fiskerätter i 60 av samfälligheterna har förts samman till större områden. Inför kräftfisket behöver du som tänker fiska informera dig om vad som gäller för dig.