måndag 23 mars 2015

Töm inte i sjön

Töm inte i sjön är ett initiativ riktat till den som har båt med toalett på sin båt. Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa toalettavfall från fritidsbåtar direkt ut i sjöar eller andra inre vattendrag. Via den här länken kan du få mer information från Transportstyrelsen som även har en nedladdningsbar brochyr som du kan läsa. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Fritidsbatliv/Tom-inte-i-sjon/ den andra länken går till båtmiljörådet, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Miljoprogram-for-batlivet-2008/ som samordnar arbetet med båtlivets miljöpåverkan i våra vattendrag.

fredag 20 mars 2015

Kräftfisketider 2015

Gårdagens stämma för Borlänge Centrala fiskevårdsområde beslutade att kräftfiske sker för fiskerättsinnehavare vid två tillfällen dels helgen den
7 augusti klockan 17.00 till 9 augusti klockan 17.00 samt den
21 augusti klockan 17.00 till den 23 augustil klockan 17.00


Försäljningen av Borlänge Kommuns kräftfiske gäller för tiden 14 augusti klockan 17.00 till 15 augusti klockan 17.00

torsdag 19 mars 2015

Stämma för fiskevårdsområdet

Ikväll är det årsstämma för Borlänge centrala fiskevårdsområde, Stämman beslutar bl.a. om tider för kräftfisket i fiskevårdsområdet. När protokollet är justerat återkommer vi här med mer information om valda datum för kräftfisket

torsdag 12 mars 2015

Se upp för vårisarna

Det är dax att se upp på isens bärighet nu när det är  varmt sedan ett bra tag. Regnvädren som passerat hjälper också till att göra isen tunnare. Fiska inte ensam och glöm inte isdubbarna eller livlinan hemma i garaget.
Snart är det vårfiske. och du kan redan nu trolla efter gädda i Dalälven.

söndag 1 mars 2015

Kallelse Fiskestämma 19 mars 2015 klockan 18.00


Borlänge Centrala Fiskevårdsområde


Kallelse            
Fiskestämma

Fiskerättsägarna kallas härmed till 
ordinarie fiskestämma.

Fiskestämma hålls torsdagen den 19 mars 2015
kl. 18.00 i Stadshuset Borlänge, Borlängerummet.

Upplysningar om sammanträdet lämnas av 
Rune Andersson tel 070-516 83 27. 

Styrelsen  

Anslaget 26 feb. 2015 på kommunens anslagstavla i Stadshuset och i Biblioteket Sveatorget