torsdag 30 maj 2019

Fiskekartan en vägledning för hela Sveriges fiskare

Nu har fiskekartan.se lanserats. En sammanställning på webben av alla fiskevårdsområden i Sverige man säger att det finns kring 2000 fiskevårdsområden och självklart är vi ett av dem som presenteras. Här hittar du information som kan lotsa dig vidare när du letar efter fiskevatten där du befinner dig. Lycka till med fisket.

onsdag 22 maj 2019

Så här ser vårt fiskekort ut.


Det finns tre typer av fiskekort som allmänheten kan köpa för fiske i Borlänge Centrala fiskevårdsområde ett fiskekort för 12 timmars fiske ett årskort och ett där fiskerättsägaren Borlänge kommun i samarbete med fiskevårdsområdet säljer kräftfiskekort för ett dygn i höst.
Fiskevårdsområdets bärande ide är ett stadsnära fiske med möjlighet att cykla till ditt fiskevatten. Det finns såklart vatten längre bort fån city och här är det mer naturnära fiske. Reglerna för fiske i vårt område finns att hämta där du köper fiskekort.


I den delen av området som finns norr om Forshuvuds kraftstation har vi älven med tillrinnande vatten från både bäckar och sjöar. I den delen av området gör vi inga egna kompensations utsättningar av fångstfärdig fisk, men under åren har fisk från olika odlingar fyllt på med flera arter som regnbåge och röding mm. Bysjön är den största sjön och här finns fiskar som abborre gädda vitfisk och rymlingar från fiskodlingar i norr,  i Båtstasjön finns samma utbud av fisk men regnbågen är inplanterad av oss.
Mellan kraftstationerna i älven  kompensationsutsätter vi öring 1 gång om året, reglerna är ju att man bara får ta upp 3 ädla fiskar per dag, för att fisket ska räcka längre för dig som fiskar. Jag tror att det bästa fiskevatten området är i kraftverksdammen mellan Bullerforsen och Domnarvets kraftstation. Men här är fisket en utmaning, hittar du rätt metod blir det en ordentlig belöning för den som fiskar.
Söder om SSAB gäller även Runnkortet  för fiske i Dalälven, Runnkortet gäller inte i övriga vatten i vårt område.
Här jobbar vi tillsamman med Runn Södra, Runn Norra och Vika fiskevårdsområde med målet att få ett bra Gösfiske. Vi har alla arbetet med det ett antal år och nu tror vi att ansträngningarna gett resultat. Om vi som sportfiskare tillsammans är rädd om den resursen och rapporterar till respektive fiskevårdsområdes bevakning när vi ser sånt som inte får ske har vi en rolig tid framöver när det gäller ytterligare arter att fiska.
PS:
Kräftfisket för allmänheten administreras helt av Borlänge Kommun fiskekorten säljs under hösten innan fisket och här på vår informationssida kommer mer information när vi vet detaljerna.
Välkommen och tack för att ni hjälper oss i att vårda fisket i området.DS.fredag 17 maj 2019

Fiskt i Båtstasjön 2019BÅTSTASJÖN


Årskort (250 kr) och dagkort (50 kr) gäller även för ”put-and-take”-fiske i Båtstasjön
Fiskekortförsäljning                                  Försäljning på Internet
Vestlis Fiske, Tjärnavägen                         www.iFiske.se
Circle K, Kvarnsveden                               www.fiskekort.se
Olles Fiske & Fritid AB                             www.visitdalarna.se
Turistbyrån, Sveagatan 1

FISKEREGLER BÅTSTASJÖN  1. Fiske får bedrivas med följande handredskap: spinn-, haspel-, met-, flug- och pimpelspö
  2. Fiske får bedrivas med max. 2 spön per person. Ett fiskekort per spö ska medföras.
  3. Barn t o m 12 år som fiskar tillsammans med förälder fiskar gratis
  4. Fiske med fiskyngel är förbjudet. Siliconkulor får ej användas
  5. Max 3 ädelfiskar (laxfiskar) får fångas per kort och dag
  6. Fiske från båt och flytring är förbjudet
  7. Utplantering av fisk sker kontinuerligt under sommaren


Tänk på att vid Båtstasjön har de badande företräde.
  Skräpa inte ner – soptunnor finns vid badplatsen


Välkomna!
Borlänge centrala fiskevårdsområde

onsdag 1 maj 2019

Troll i Borlänge centrala fiskevårdsområde

Det finns mycket som är bra att veta.
Utgångspunkten för fiskevårdsområdet är att upplåta fisket för dem som löser fiskekort. Pengarna från fiskekorten bidrar till bättre fiske i olika vatten för dig som vill fiska. När du fiskar från båt får du om du löst  fiskekort, släpfiska(trolla) med motor eller med årornas hjälp. Du får fiska med maximalt 2 beten (spön och fiskekort) Alla andra sätt att släpfiska te.x. med en utter är inte tillåtet inom Borlänge Centrala fiskevårdsområde.
Man kan summera utrymmet som ett fiskekort ger till fiske med 1 spö per fiskekort och ett gemensamt löfte om att du får ta upp 3 laxartade fiskar per fiskedygn. Vintertid får du ismeta/angla med 10 spön om det finns is. Alla typer av utestående redskap är förbjudna och alla redskap som inte beskrivs när du köper ditt fiskekort är även de förbjudna. Överträdelser räknas som fiske utan fiskekort och hanteras som så vid en kontroll. Reglerna finns där du köper fiskekort och i texten hittar du allt fiskekortet omfattar,  Lycka till i fisket och välkommen som sportfiskare.

Premiär


Idag är det premiär för fisket i Bysjön. Nu kan du pröva lyckan i jakten på den största mörten eller den största abborren. Som vi tidigare pratat om finns det rekommendationer kring hur ofta du kan äta fisken från Bysjön och undrar du över hur är det kommunens miljökontor som vet svaret på din fråga. Fisket i Båtstasjön ingår ju nu i fiskekortet med begränsningen max 2 spön (2 fiskekort) med max 3 fiskar. Vi kommer att påbörja inplanteringen av fisk men redan nu begränsas informationen och vi kommer inte att svara på frågan kring när vi  gör det utan vi ser det som att det finns fisk att fånga i sjön och det är upp till den som fiskar att anpassa sitt fiske till detta. Här är lite annat att hålla reda på. Direkt  söder om SSAB är det tillträdesförbud både på land och i vatten området är ett skyddsobjekt med en hög straffskala vid överträdelse, överträdelse kan ge höga böter eller fängelse upp till 2 år. SSAB har markerat var gränsen går och portvakten bevakar området.
Så här får du inte fiska men annars är det bara geografiska begränsningar kring kraftstationerna där regeln är att fiske är förbjudet 100 m från respektive anläggning.


Fiskekort som är en självklarhet kan du köpa hos dem vi har avtal med eller via våra tre webbhandlare. ifiske.se, fiskekort.se och det lokala turistbolaget. Lycka till i ditt fiske.