torsdag 27 april 2017

Vi kommer att sätta i ny fisk från mitten av maj

Från mitten av maj kommer vi att fylla på med fisk i Båtstasjön. Vid städningen av stränderna idag hittade vi rev med beten sänke och krok fastsatta i strandkanten. Eftersom det är ett fiske utanför reglerna är det bara att ringa ansvarig för fisktillsyn så får vi hantera frågan. Tjuvfiske av den här typen anmäls alltid till polisen.

onsdag 12 april 2017

Flera rapporterar om Död fisk i Båtstasjön

Fiskare om löst fiskekort  i  Båtstasjön rapporterar om en omfattande fiskdöd.
Man har hittat många döda regnbågar och enstaka döda gäddor. Det som visat sig nu direkt efter islossningen  är stor fisk som dött.
Vi antar att mer fisk än den som är synlig har dött och sjunkit till botten över hela sjön. Som jag redovisade tidigare var syrehalten låg när vi mätte den från isen och våra farhågor om fiskdöd verkar ha besannats.


Sommarsäsongen med isättning av ny fisk startar i maj då hoppas vi att verkningarna av fiskdöden har försvunnit.

Tider för kräftfisket 2017

Tider för kräftfisket 2017
 För fiske med fiskerätt startar kräftfisket den 11 augusti kockan 17.00 med avslut den 19 augusti klockan 17.00.
Period två startar den 1 september klockan 17.00 med avslut den 3 september klockan 17.00


Kräftfiske med kommunkortet sker den 18 september klockan 17.00 till den 18 september klockan 17.00    För att undvika spridning av kräftpest skall man alltid ta betesfisk från det vatten man skall fiska i, och alltid rengöra redskapen om man flyttar redskapen till andra vatten    tisdag 11 april 2017

    Död fisk i Båtstasjön

    Idag hittade vi död fisk vid kontrollen av isläget vid Båtstasjön. Når vi mätte syrehalten under perioden med istäcke var den alarmerande låg, Den här fiskdöden kan vara kopplad till den låga syrehalten. Om du som besöker sjön ser fler döda fiskar kan du höra av dig per epost till Rune Andersson eller mig (Leif Andersson ) via våra epostadresser, då vi gärna vill veta mer kring omfattningen av döda fiskar.