söndag 29 november 2020

Förbud mot utestående redskap i våra vatten.


På förekommen anledning vill vi förtydliga våra regler.

 Inom Borlänge centrala fiskevårdsområde är det inte tillåtet med utestående fiskeredskap som mörtstugor eller liknande redskap. Den typen av fiske betraktas som brott mot områdets regler och beivras vid upptäckt.