fredag 20 april 2018

Sophög eller naturreservat

Här är en bild från tillsyn av Båtstasjön idag, som tur är har isen inte lämnat sjön så fisket har inte börjat.
Vi måste uppmärksamma att området är ett kommunalt naturreservat och att all nedskräpning är förbjuden, med hopp om att den som lämnat avfallet återvänder och städar av efter sig.

fredag 13 april 2018

Att fiska utan båt i Borlänge Centrala fiskevårdsområde

Bild från rastplats med grill från Bysjön här finns
vår brygga anpassad för fiske från rullstol mm
I Juni 2014 skrev vi om ett antal platser som fiskevårdsområdet ställt i ordning för fiske. Alla platserna kan betraktas som fiske i stan det vill säga att du når dem med cykel från centrum i Borlänge. Vill du läsa mer om dessa tips kan du leta på dem i arkivet till höger  i Bloggen under juni 2016.

Bättre med syret i Båtstasjön

Efter många olika ansökningar om tillstånd planerar Fiskevårdsområde tillsammans med Borlänge Kommun att öka syrehalten i Båtstasjön.
Vi kommer att gräva ner en vattenledning för att pumpa in mer  vatten från Dalälven än vad som sker nu med självtryck. Det syresatta vattnet lånar vi och det rinner ut igen genom kanalen som leder via den sk. munken vid utloppet till Båtstasjön. 


Cirkulationen medför ökad syrehalt i sjön och vi hoppas att åtgärden påverkar mot en mindre fiskdöd under isen vintertid. Arbete kommer att starta när alla aktörer är på plats och det kommer att ske så snart som möjligt.

Än är ju inte isen borta så vi har inget datum för första inplanteringen  men priset för fiskekortet kommer att anpassas till de ökade kostnaderna för inköp av fisk. Mer om detta när sjön är isfri