tisdag 5 september 2017

Årets isättning av gösyngel

Även i år ha fiskevårdsområdet satt i gösyngel i den södra delen av vårt vattenområde. Fiskynglen sprider sig i hela systemet söder om SSAB. Fisken är i fångsbar storlek om 3 till 4 år. Du hittar dem i hela älven och dess biflöden. Lycka till med fisket om 4 år.