måndag 27 januari 2020

1 februari är sista dagen för motioner till stämman 2020

Det här är en påminnelse att motioner ska vara inlämnade före den 1 Februari om du vill att den ska påverka fiskevårdområdets stämma för 2020.
Så har du något på hjärtat som kan utveckla fiskevården eller andra beslut att ta för fiskevårdsområdet har du några dagar till på dig innan stopptiden för 2020.
Motioner ska skickas till Rune Andersson på hans e-postadress. Där du berättar vad du vill påverka och vem du är. 

fredag 10 januari 2020

Dax att skriva motioner till Stämman för fiskevårdsområdet

Det börjar bli dax för motioner till 2020 års stämma för fiskevårdsområdet. Motionen ska lämna till Rune Andersson innan stämman nu på vårsidan. Dröjer du för länge med dina idéer får du som vill påverka vänta tills 2021 med att dina förslag ska behandlas.
Du som lämnar förslag ska berätta vem du är och vilken fiskerätt du representerar.  Är du utan fiskerätt kan du skriva till styrelsen för fiskevårdsområdet , förslaget tas då upp i arbetsutskottet som om det handlar om fiskevårdsområdets utveckling kan föra det vidare till stämman.
Beslutsfattare i fiskevårdsområdet är stämman som även beslutar om vad som delegerats till styrelsen för området.
Det här är en förkortad beskrivning i hur demokratiarbetet i ett fiskevårdsområde ser ut, så har du fiskevård under 2020  i tankarna berätta det för oss.

PS. När det gäller kräftfisket kommer nya regler från Hav och vatten den statliga myndigheten för förvaltning av fiske i alla vatten under våren. Regler som under 2020 påverkar på riksplanet, mer än så vet vi inte men du som är intresserad kan via Hav och Vattens hemsida fördjupa dig i frågan.  Länsstyrelsen kommer oxså att kunna svara på dina frågor,när det finns mer information att hämta.DS

torsdag 2 januari 2020

Syrefattigt i Båtstasjön

Tidigare år har vi mätt syrehalten i Båtstasjön under vinterhalvåret. Idag letade jag efter fisk för att få en bild av vart de befinner sig under isen. Bilden som du ser här bekräftas över hela sjön med olika mängder fisk ekon men på samma djup. Djupet där vi under tidigare år uppmätt syrehalter i underkant för att fisken ska klara sig. Längre ner i djupet finn inget syre kvar i de mätningarna.
(Finns siffror i bloggen om du letar). En tidigare beslutad installation av pump med syrerikt vatten har numer avstyrkts av ekonomiska skäl och den uppgrävda, idag isfria,kanalen in till sjön är den möjlighet som finns till ökad syresättning av vattnet i sjön.
Vi får hoppas på en snabb islossning så att syret kommer ner i sjön igen annars riskerar vi att mycket av fisken dör av syrebrist.

onsdag 1 januari 2020

Tack för att du tittar in till oss på Borlänge Centrala fiskevårdsområde på nyåret 2020

Arbetet med fiskevården är viktig för ett fortsatt bra fiske och då kommer frågor om etik och regler högt på agendan men även praktiska insatser från fiskare och föreningsfunktionärer hamnar i topp.

Fiskevård sker genom samverkan av sportfiskare offentliga aktörer, och ägare av fiskerätter. Hos oss finansieras arbetet via köp av fiskekort frivilliga insatser och medel från kraftbolagens ersättningar från störningar av fisket efter byggandet av kraftstationer och dammar.

Men även andra insatser av offentliga medel gynnar fisket via miljövårdande insatser från länsstyrelsen och kommunen med olika aktiviteter som, Statliga medel till kalkning. Rening av avloppsvatten,Rening av dagvatten
Invallning för att hindra läckage från djurhållning
Skötsel av bryggor och broar Tillsyn och kontroll av miljöbelastning. Rekommendationer hur du kan äta av fisken i olika vatten, Provfiske

Fiskevårdsområdets insatser är att Skapa lekområden för olika fiskarter Rensa fiskvägar som stoppar vandringen Skydd av lekområden för olika fiskarter Tillgänglighet för alla
Insättning av fisk och fiskyngel Skapa kompletterande regler som främjar fisket i området.
Tillsyn av att regler följs av dem som fiskar i områdets vatten

Du som fiskar kan bidra genom att följa reglerna som finns för området
Inte ta upp mer fisk än du tar vara på ( kattmat, betesfisk och att äta)
Inte skräpa ner med fiskrens eller annat skräp som cigarettfimpar i naturen mm.
Ha kul när du fiskar  och hjälpa andra som fiskar Betala för fiskekortet du behöver hos oss.
Och vi hoppas att du är rädd om naturen 

Sammanställning en blev lång och tillsammans kan vi göra mycket för fiskevården i Borlänge centrala fiskevårdsområde.
PS. Från idag behöver du nytt fiskekort oavsett om du planerar att köpa årskort eller ett dagkort.DS.