onsdag 30 januari 2013

Kräftfiske för allmänheten

I dagens Dala Demokraten (30 januari 2013) och Borlänge Tidning finns en artikel om kräftfiske för allmänheten i Borlänge kommun. Ett kräftfiske inom Borlänge centrala fiskevårdsområde och Runn Norra fvo som planeras efter en bejakad motion från Vänsterpartiet till kommunens politiska organisation. Motionen avhandlade användandet av kommunens fiskerätter i fiskevårdsområdet.
Kräftfisket kommer enligt artkeln att ställas allmänheten till förfogande mot en kostnad som är kommunens självkostnadspris för att utfärda fiskerättsbevis.
Fördelningen av bevisen kommer att ske genom lottning och antalet lotter hamnar runt 100 stycken.
Mer information hittar du i tidningen.eller på webben http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.5532215-kraftfiske-for-800-kr. http://dalademokraten.se/2013/01/30/kraftfiske-for-allmanheten-i-borlange-kommun/

onsdag 16 januari 2013

Motioner till Fiskevårdsområdets årsstämma

Nu är det dags att formulera eventuella motioner till fiskevårdsområdets årsstämma. Motionerna skickas enklast in till Rune Andersson med arbetsplats på miljökontoret.

Formellt är det så att den som äger en fiskerätt kan skriva motioner och därför behöver motionen vara undertecknad med namn och adress med telefon nummer och numret på den ”littra” du som skribent äger.
 Vill du ha mer information kring formalia kan du ringa till Rune via kommunens växel.
Alla motioner hanteras på årsstämman.

tisdag 8 januari 2013

Borlänge Kommun minskar syrebristen i småsjöarna runt Borlänge

I flera sjöar i fiskevårdsområdet har det konstaterats syrebrist i vattnet under delar av året, orsaken till syrebristen kan spåras i låg tillförsel av nytt vatten och mycket biologiskt material att bryta ner.
Under sommarhalvåret har därför ett antal sjöar syretsatts med hjälp från syrepumpar av olika slag. Fiskevårdsområdets ordförande har i sin politiska gärning motionerat om en ny syrepump i Båtsasjön då det inträffade en omfattande fiskdöd på vintern häromåret.
För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt för eventuella åtgärder, kommer miljökontoret att göra ett antal syremätningar under den här vintern, minst en mätning per månad kommer att göras och resultatet av mätningarna kommer att styra vilken aktivitet som lämpar sig bäst för att ge en god syretillgång i sjön under vinterhalvåret. Resultatet från mätningarna kommer att redovisas här när det finns fakta att granska.