måndag 29 oktober 2012

Put and Take fiske i Båstasjön upphör den 1 november

Från 1 november är det fritt fram att fiska i Båstasjön på det vanliga fiskekortet, du som har ett årskort i fiskevårdsområdet kan fiska i sjön fram till årsskiftet. Saknar du årskort kan du lösa ett dagkort för 40:-, dagkortet gäller i 24 timmar. Med giltigt fiskekort kan du fortsätta att fiska regnbåge så länge isen ligger på sjön.
Till våren återupptas Put and Take fisket.

lördag 20 oktober 2012

Höstfiske med båtHösten fiske handlar ju mycket om att fiska gädda med båt och inom fiskevårdsområdet finns tre båtramper för isättning av båt från trailer.
I södra delen av Dalälven vid färjegårdarna finns en av Farled Dalarna iordningställd plats för isättning av båt från trailer där finns även plats att parkera din bil med trailer över dagen när du fiskar.
Vid Amsberg i anslutning till älven finns ytterligare en båtramp och parkering, med ursprung i EU projektet Farled Dalarna och vid det gamla färjeläget vid Båtsta, på andra sidan av älven, kan du också sjösätt din båt. Vid färjeläget finns även plats för parkering av bil och släpvagn under fisketuren.
Om du ska fiska i den norra delen av Dalälven gäller fiskevårdsområdets kort och i den södra delen av älven (söder om SSAB) gäller även Runnfiske fiskekort för trollingfiske.
Du får max använda två spön per båt när du trollar inom Borlänge Centrala fiskevårdsområde, ett beslut som bottnar i hänsyn till andra fiskare i älvfåran, och med Runnfiske fiskekort gäller begränsningar i hur du får ta upp fisk som du fångat, men du kan återutsätta all gädda du fångar, en fiskevårdsåtgärd så god som andra i arbetet med att skapa ett attraktivt fiskevatten.

Prislistan för de olika fiskekorten hittar du på annan plats i den här bloggen.

måndag 15 oktober 2012

Nya fiskar i Båstasjön

Förra veckan planterades nya fiskar in i Båstasjön. Fiskarna var som vanligt i olika storlekar från 0,5 kg och uppåt.
Fiskekort för regnbågsfisket kostar 50 kronor för 12 timmars fiske och du får fånga 3 fiskar per fiskekort.
Lycka till med fisket.

måndag 1 oktober 2012

Webbkontakt med olika aktörer i vattnen kring Borlänge Centrala fvo

Fiskevårdsarbete är alltid ett samspel mellan olika aktörer som har ansvar för ett vatten. I Dalälven som är stor del av Borlänge Centrala fvo finns det många aktörer med ansvar för sin del.
Ett exempel på det är vattenmyndigheten där avrinningen från Dalälven hör till området Bottenhavets vattendistrikt. ”Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 innebar ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna och vattenmyndigheten skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet.” mer information hittar du här. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx


En annan källa till information om vatten inom fiskevårdsområdet är "vatten informationssystem Sverige" som du hittar på den är länken. http://www.viss.lst.se/Search.aspx

Fiskevattenägarna organiserar många fiskevårdsområden och företräder fiskerättsägarna,. ”Fiskevattenägarna är en organisation för fiskevårdsområdesföreningarna, samfälligheter, kommuner, enskilda fiskerättsägare och alla äger och förvaltar fiske. Syftet med fiskevattenägarna är att att arbeta för fiskevattenägarnas gemensamma intressen, vilket gör att vi arbetar med fiskevård, juridik kring fiske, näringspolitisk bevakning och allt annat som behövs för att hjälpa medlemmarna att bedriva en adekvat och funktionell fiskevård" mer information hittar du här. http://fiskevattenagarna.se/

Dalälven är reglerad på många ställen här hittar du information om vattenflöden på olika ställen efter älven. På nätet finns vattenregleringen på den här platsen http://www.vattenreglering.se/

Dalälvens vattenvårdsförening, DVVF, är en sammanslutning av olika aktörer, som på ett eller annat sätt har en koppling till Dalälven eller dess biflöden. Medlemmarna är företag, kommuner och organisationer. Syftet med föreningens arbete är att följa utvecklingen i ett urval sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med tiden och värdera enskilda källors betydelse. Hitt hittar du via länken http://www.dalalvensvvf.se/

Det här är en länk till länsstyrelsen i Dalarnas rapport om fiskbestånden i Dalälven sjöar. http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Rapporter-2010/10-14.pdf

Älvräddarna har oxså intressen i Dalälven dem hittar du på  www.alvraddarna.se, och Miljökontoret Borlänge Kommun är en annan aktör med intressen i mark och vatten kring Borlänge. www.borlange.se .

Grannar i norr är Gagnefs och Mockfjärds fvo dem hittar du på www.gagneffiske.se
Grannar i söder är Runn norr och Runn södra fvo samt Vika fvo mer information från dem finns på www.visitsodradalarna.com, samma informationskälla gäller övriga fvo:n som är grannar till Borlänge Centrala FVO.