måndag 30 september 2019

Hösten i Borlänge centrala fiskevårdsområde

Nu är det höst och det är ca 250 personer som fortfarande har giltigt fiskekort för 2019, tack för att ni stöder fiskevården i Borlänge Centrala fiskevårdsområde. För dem och alla andra som köper fiskekort gäller att under oktober kommer vi fortsätta att plantera ut fångstfärdig fisk i Båtstasjön. Nästa månad upphör detta och vi väntar sen på isläggningen. Vi kommer oxså att som kompensation sätta ut öring i våra delar av älven, allt detta sker mellan kraftstationerna, för att fisken ska finnas kvar hos oss.Den fisken får du fiska på trots begränsningar när det gäller övrigt fiske efter prickiga fiskar. Vi genomför nu en fortbildning av fisketillsyns personer,  i samarbetet med studiefrämjande. Utbildningen belyser förändringar i lagstiftningen, som regler för kontrollavgift invasiva arter mm.
Vi samlar  in åsikter kring fisket i vårt område och har därför ett möte med de 2 största fiskeklubbarna nu i början av månaden allt för att bredda vårt gemensamma arbete kring fisket och fiskevården i Borlänge. Annars är allt som  vanligt på hösten då både gädda abborre och andra fiskar förbereder vinter genom att äta upp sig(nappar). Lycka till i fisket hos oss.

fredag 20 september 2019

1ögonblicksbild från Båtstasjön

Jag har alltid funderat över hur det ser ut med fisk på botten i Båtstasjön. Här är en bild från mitt Deeper ekolod. Fisken på bilden var samlad vid tillfället och det är mycket mört abborre och kanske någon regnbåge på bilden:


Artbestämningen gjordes med metspöt och maggot på kroken ett fiske som är lika roligt som jakten på större fisk till matbordet.

onsdag 4 september 2019

Nu är det september

Under månaden som gått har vi haft kräftfiske, fiske i vårt Put and Take vatten och lite andra aktiviteter. Arbetet med fiskevård som är områdets huvuduppgift är bl.a. att uppmana alla som fiskar att följa regler som stämman beslutat.
Här är det lite förvånande att kräftfisket som bara är till för fiskerättsägare har störts av regelbrott som långlinor med kräftburar, betesfisk från andra vattenområden och burar på fel tid och plats. Det är säkert så att långlinor samt fel tid och plats är olaga fiske av personer utan fiskerätt men oaktsamheten med betsfisk från "fel" vatten är en utbredd oaktsamhet om det egna vattnet. Sträckan vi bevakar för fiskevårdsområdet räkning är ju mer än 3 mil rinnande vatten en omfattande uppgift, så är det någon som vill hjälpa till att bevaka sitt eget kräftfiske, planera vi just nu en utbildning för tillsynspersoner. (Mer information kommer här)
Vi har också fyllt på med gösyngel i Tunaån. Fiskarna vi sätter i är bara 3 gram stora men numer finns det fångstfärdig fisk på många ställen i området nedströms SSAB. Put and Take fisket har varit omfattande i sommar och vi fortsätter en tid fram mot isläggningen av Båtstasjön. Vi har planerat in lite mindre fisk men flera till antal för att öka möjligheten till fångst. Med den bilden vi har av fiskekortsförsäljningen har det varit ett lyckat beslut. Nu på höstkanten blir fisken lite färre och lite större för dem som söker den typen av fiske. Under nästa månad planerar vi som arbetar med fiskevården att möta fiskeklubbarna i Borlänge för att få idéer från dem kring hur fisket ska förvaltas på bästa sätt så att fisket fortsätter att vara tillgängligt för dem som nu växer upp.