tisdag 23 februari 2016

Fiskestämma 16 mars klockan 18.00Borlänge centrala fiskevårdsområde
Kallelse       
Fiskestämma
Fiskerättsägarna kallas härmed till
ordinarie fiskestämma.

Fiskestämman hålls den 16 mars 2016
Klockan 18.00 i Stadshuset Borlänge Borlängerummet. 

Upplysningar om sammanträdet lämnas av
Rune Andersson 070 5168327

Styrelsen

Anslaget 12 februari på kommunens anslagstavla i Stadshuset och på Biblioteket Sveatorget

 

fredag 12 februari 2016

Gäddfiske i Båtstasjön

Söndagen den 14/2 letar vi efter gädda i Båtstasjön. Letandet sker som ismetet med ett antal fiskespön. Vi berättar mer om resultatet efter helgen.