måndag 1 oktober 2012

Webbkontakt med olika aktörer i vattnen kring Borlänge Centrala fvo

Fiskevårdsarbete är alltid ett samspel mellan olika aktörer som har ansvar för ett vatten. I Dalälven som är stor del av Borlänge Centrala fvo finns det många aktörer med ansvar för sin del.
Ett exempel på det är vattenmyndigheten där avrinningen från Dalälven hör till området Bottenhavets vattendistrikt. ”Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 innebar ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna och vattenmyndigheten skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet.” mer information hittar du här. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx


En annan källa till information om vatten inom fiskevårdsområdet är "vatten informationssystem Sverige" som du hittar på den är länken. http://www.viss.lst.se/Search.aspx

Fiskevattenägarna organiserar många fiskevårdsområden och företräder fiskerättsägarna,. ”Fiskevattenägarna är en organisation för fiskevårdsområdesföreningarna, samfälligheter, kommuner, enskilda fiskerättsägare och alla äger och förvaltar fiske. Syftet med fiskevattenägarna är att att arbeta för fiskevattenägarnas gemensamma intressen, vilket gör att vi arbetar med fiskevård, juridik kring fiske, näringspolitisk bevakning och allt annat som behövs för att hjälpa medlemmarna att bedriva en adekvat och funktionell fiskevård" mer information hittar du här. http://fiskevattenagarna.se/

Dalälven är reglerad på många ställen här hittar du information om vattenflöden på olika ställen efter älven. På nätet finns vattenregleringen på den här platsen http://www.vattenreglering.se/

Dalälvens vattenvårdsförening, DVVF, är en sammanslutning av olika aktörer, som på ett eller annat sätt har en koppling till Dalälven eller dess biflöden. Medlemmarna är företag, kommuner och organisationer. Syftet med föreningens arbete är att följa utvecklingen i ett urval sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med tiden och värdera enskilda källors betydelse. Hitt hittar du via länken http://www.dalalvensvvf.se/

Det här är en länk till länsstyrelsen i Dalarnas rapport om fiskbestånden i Dalälven sjöar. http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Rapporter-2010/10-14.pdf

Älvräddarna har oxså intressen i Dalälven dem hittar du på  www.alvraddarna.se, och Miljökontoret Borlänge Kommun är en annan aktör med intressen i mark och vatten kring Borlänge. www.borlange.se .

Grannar i norr är Gagnefs och Mockfjärds fvo dem hittar du på www.gagneffiske.se
Grannar i söder är Runn norr och Runn södra fvo samt Vika fvo mer information från dem finns på www.visitsodradalarna.com, samma informationskälla gäller övriga fvo:n som är grannar till Borlänge Centrala FVO.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar