onsdag 30 januari 2013

Kräftfiske för allmänheten

I dagens Dala Demokraten (30 januari 2013) och Borlänge Tidning finns en artikel om kräftfiske för allmänheten i Borlänge kommun. Ett kräftfiske inom Borlänge centrala fiskevårdsområde och Runn Norra fvo som planeras efter en bejakad motion från Vänsterpartiet till kommunens politiska organisation. Motionen avhandlade användandet av kommunens fiskerätter i fiskevårdsområdet.
Kräftfisket kommer enligt artkeln att ställas allmänheten till förfogande mot en kostnad som är kommunens självkostnadspris för att utfärda fiskerättsbevis.
Fördelningen av bevisen kommer att ske genom lottning och antalet lotter hamnar runt 100 stycken.
Mer information hittar du i tidningen.eller på webben http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.5532215-kraftfiske-for-800-kr. http://dalademokraten.se/2013/01/30/kraftfiske-for-allmanheten-i-borlange-kommun/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar