fredag 22 februari 2013

Förstudie biotopförbättrande åtgärder vallmoraån

Borlänge centrala fiskevårdsområde deltar som en part i arbetet med  förvaltning av bestånden av vandrande fisk i Dalälven.

Som ett led i detta har fiskevårdsområdet i samarbete med Valsansjöarnas fiskevårdsområde genomfört en förstudie finansierad av medel från länsstyrelsen.
Förstudien avhandlar biotopförbättrande åtgärder i Vallmoraån som rinner ut i Dalälven norr om Forshuvud.

Förstudien är nu klar och du kan ladda ner och läsa den via den här länken

Det fortsatta arbetet med biotopförbättringar behöver belysas mer innan eventuella åtgärder Det fortsatta analysarbetet behöver ske i bägge fiskevårdsområdena tillsammans med aktörer och markägare i och kring Vallmoraån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar