tisdag 24 juni 2014

Fiskeplatser från land i Borlänge centrala FVO del 8

Strandfisket vid naturreservatet i älv-ravinen strax norr om SSAB är underskattat. Här finns den största öring stammen i vår del av Dalälven. Varje år sker här kompensations utsättning av öring, utsättningarna har pågått i över 10 år och varje år sätts 200- 300 kg öring i olika storlekar ut direkt i älven. Utöver dessa fiskar finns det både stor abborre och stor gädda i dammen som bildats mellan kraftstationerna. Det är förbjudet att fiska från båt i den här delen av älven., så här får du endast fiska från strandkanten. Tröttnar du på fisket finns det en vandringsled runt hela älv-ravinen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar