söndag 1 mars 2015

Kallelse Fiskestämma 19 mars 2015 klockan 18.00


Borlänge Centrala Fiskevårdsområde


Kallelse            
Fiskestämma

Fiskerättsägarna kallas härmed till 
ordinarie fiskestämma.

Fiskestämma hålls torsdagen den 19 mars 2015
kl. 18.00 i Stadshuset Borlänge, Borlängerummet.

Upplysningar om sammanträdet lämnas av 
Rune Andersson tel 070-516 83 27. 

Styrelsen  

Anslaget 26 feb. 2015 på kommunens anslagstavla i Stadshuset och i Biblioteket SveatorgetInga kommentarer:

Skicka en kommentar