måndag 23 mars 2015

Töm inte i sjön

Töm inte i sjön är ett initiativ riktat till den som har båt med toalett på sin båt. Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa toalettavfall från fritidsbåtar direkt ut i sjöar eller andra inre vattendrag. Via den här länken kan du få mer information från Transportstyrelsen som även har en nedladdningsbar brochyr som du kan läsa. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Fritidsbatliv/Tom-inte-i-sjon/ den andra länken går till båtmiljörådet, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Miljoprogram-for-batlivet-2008/ som samordnar arbetet med båtlivets miljöpåverkan i våra vattendrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar