torsdag 27 september 2018

Kontroll vid Båtstasjön

Vid dagens kontroll hade dem som fiskade fiskekort. All heder till Er som köper fiskekort, intäkterna hjälper oss i arbete med fiskevård både i Båtstasjön och andra vatten inom fiskevårdsområdet. I sjön har en bäver provianterat genom att äta på träd och buskar vid sjön. Om du smyger vid vattnet kan du både hamna på bäversafari och få napp.
Lycka till med fisket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar