tisdag 6 augusti 2019

Fiskevård och fiskeetik

Inför kräftfisket är det med god etik självklart att du som fiskar kräftor använder betesfisk från våra egna vatten. Anledningen är ju som alla vet att vi försöker hindra olika former av smitta som kan påverka både människor,fiskar och kräftor. Signalkräftan kan även den smittas av sjukdomar. Sen finns det ju lagstiftning som säger att du inte får flytta död eller levande fisk mellan olika vatten, men den paragrafen behöver vi ju inte fundera kring om alla som fiskar sköter om vårt bestånd av kräftor och fisk. Sen är det ju bara roligt att fiska mört och brax eller annan betesfisk till kräftbete, Har du inte möjlighet att fiska kan du alltid köpa pellet  hos din redskapshandlare som bete att lägga i kräftburen- Lycka till

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar