måndag 30 september 2019

Hösten i Borlänge centrala fiskevårdsområde

Nu är det höst och det är ca 250 personer som fortfarande har giltigt fiskekort för 2019, tack för att ni stöder fiskevården i Borlänge Centrala fiskevårdsområde. För dem och alla andra som köper fiskekort gäller att under oktober kommer vi fortsätta att plantera ut fångstfärdig fisk i Båtstasjön. Nästa månad upphör detta och vi väntar sen på isläggningen. Vi kommer oxså att som kompensation sätta ut öring i våra delar av älven, allt detta sker mellan kraftstationerna, för att fisken ska finnas kvar hos oss.Den fisken får du fiska på trots begränsningar när det gäller övrigt fiske efter prickiga fiskar. Vi genomför nu en fortbildning av fisketillsyns personer,  i samarbetet med studiefrämjande. Utbildningen belyser förändringar i lagstiftningen, som regler för kontrollavgift invasiva arter mm.
Vi samlar  in åsikter kring fisket i vårt område och har därför ett möte med de 2 största fiskeklubbarna nu i början av månaden allt för att bredda vårt gemensamma arbete kring fisket och fiskevården i Borlänge. Annars är allt som  vanligt på hösten då både gädda abborre och andra fiskar förbereder vinter genom att äta upp sig(nappar). Lycka till i fisket hos oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar