tisdag 10 december 2019

Samordningsmöte Runnfiske

Den här veckan träffas vi fiskevårdsområden som är berörda av samarbetet Runn fiske, vi ska prat med länsstyrelsen om hur vi fortsatt hanterar vår satsning på att skapa ett Gösfiske söder om SSAB broarna. Vi söker en gemensam kunskap om satsningens storlek och resultatet av det vi gjort under åren som gått. Vi har skickat ut en enkät till över 400 fiskekortsköpare med ett ganska klent svarsresultat så nu hoppas vi få mer kunskap om läget på mötet den här vecka. Kan du som läser det här bidra till ny kunskap hos oss når du oss på vår e-post borlangecentralafvo at gmail.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar