fredag 5 juni 2020

Vi är rädd om dig som fiskar

Vi är rädd om dig som fiskar, därför vill jag påminna om att du inte får fiska närmare kraftstationerna i älven än 100 m uppströms och nedströms. Vattenmassorna är korttidsreglerade på distans och därför lite oberäkneliga så följ reglerna så händer ingen olycka av den anledningen. Hittar vi dig på fel plats tar vi ut en kontrollavgift för att markera allvaret med regeln.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar