lördag 22 september 2012

Här kan du fiska utan båt


Fiskevårdsområdet arbetar inte bara med att bevara, förstärka och bevaka utvecklingen av fisket inom områdets geografi.
En hel del av föreningens arbete går ut på att öka tillgängligheten för dej som fiskar.
I Bysjön norr om Kvarnsveden finns en gammal smalspårig järnvägsbank som är en del av Bysjörundan.
På banken finns broar mellan de olika delarna av järnvägsbanken.
Broarna är renoverade och finansierade av fvo och totalkostnaden för arbetet hamnade runt 150 000:-.
Pengarna till renoveringen kommer från fiskekorts-försäljning och sk bygdemedel.
I ena änden av järnvägsbanken finns en grillplats som du som fiskar kan använda fritt både vinter och sommar. I Bysjön finns fiskar som abborre, gädda, öring och olika sorters vitfiskar, du kommer åt att fiska utan båt, det enda kravet på dig som fiskar är ett giltigt fiskekort.

The fishing area is working not only to preserve, enhance and monitor the development of fisheries in the area's geography.
A lot of the association's work is to increase the accessibility of your fishing.
In Bysjön north of Kvarnsveden is an old narrow gauge railway bank that is part of Bysjörundan.
At the bank are bridges between the different parts of the railway embankment.
The bridges are renovated and funded by the FVO and the total cost of the work ended around 150 000: -.
The money for the renovation comes from the sale of fishing permits and called bygdemedel.
At one end of the embankment is a barbecue that you can use to fish freely in both winter and summer. In Bysjön are fish such as perch, pike, trout and coarse fish variety, you can access to fish without a boat, the only requirement for you which fish is a valid fishing license.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar