onsdag 26 september 2012

Utsättning av öring vid Gammelgården mm

 
Inom Borlänge centrala fvo finns fyra kraftverk. Fiskevården mellan kraftstationerna sker till övervägande del som kompensationsutsättning av vuxen öring.
Öringen fördelas under året mellan de tre dammarna från kraftstationen i Forshuvud till kraftstationen vid SSAB.

Den sista kompensations-utsättningen för året sker under den här veckan och omfattar ca 400 kg öring som sätts ut mellan Bullerforsen och kraftstationen vid SSAB. Fiskarna är i storleken mellan 0,5 till 1,5 kg och fisket i mellan kraftstationerna omfattas inte av förbudet mot fiske av öring i strömmande vatten (tiden 1 september till 31december). Om du vill fiska efter dessa fiskar gäller det vanliga fiskekortet som kostar 40 kr per dygn eller några kronor till om du vill lösa kort för en längre tid.
Lycka till med fisket.

(Översättning med hjäp av Google översätt)
In Borlänge Central FVO are four power plants.
Fish care between power stations are predominantly compensatory release of adult trout.
The trout are distributed throughout the year between the power station Forshuvud power station  and power station at SSAB. The final compensatory release of the year takes place during this week and includes about 400 kg trout deployed between Noise rapids and power station at SSAB. Pisces is the size between 0.5 to 1.5 kg and fishing in between the power stations are not covered by the ban on fishing for trout in streams (from 1 September to 31 December). If you want to fish for these fish in the regular fishing license, which costs SEK 40 per day or a few dollars more to to solve the card for a long time.
Good luck with the fishing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar