fredag 2 mars 2018

Fiskestämma


Borlänge Centrala Fiskevårdsområde


Kallelse


FiskestämmaFiskerättsägarna kallas härmed till

ordinarie fiskestämma.Fiskestämma hålls onsdagen den 21 mars 2018

kl. 18.00 i Tjärnarummet, Maserhallen.Upplysningar om sammanträdet lämnas av

Rune Andersson tel 070-516 83 27.Styrelsen
Anslaget 26 feb. 2018 på kommunens anslagstavla i Stadshuset och i Biblioteket Sveatorget
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar