torsdag 22 mars 2018

Vi behöver hjälp att följa upp

Under 6 år har Borlänge centrala fiskevårdsområde planterat in Gös ,
nästan 100 000 individer söder om SSAB bron i Dalälven.Tyvärr vet vi för lite om resultatet av det arbetet, vi behöver veta mer. Om du som läser det här vet något om återfångster tidigare år och kommande fångster rapporterar det till oss kan vi bättre styra våra insatser för ett bra fiske. Rapporten kan du lämna på ifiske eller direkt till oss på borlangecentralafvo@gmail.com
Tack för hjälpen på förhand och Skit fiske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar