fredag 17 maj 2019

Fiskt i Båtstasjön 2019BÅTSTASJÖN


Årskort (250 kr) och dagkort (50 kr) gäller även för ”put-and-take”-fiske i Båtstasjön
Fiskekortförsäljning                                  Försäljning på Internet
Vestlis Fiske, Tjärnavägen                         www.iFiske.se
Circle K, Kvarnsveden                               www.fiskekort.se
Olles Fiske & Fritid AB                             www.visitdalarna.se
Turistbyrån, Sveagatan 1

FISKEREGLER BÅTSTASJÖN  1. Fiske får bedrivas med följande handredskap: spinn-, haspel-, met-, flug- och pimpelspö
  2. Fiske får bedrivas med max. 2 spön per person. Ett fiskekort per spö ska medföras.
  3. Barn t o m 12 år som fiskar tillsammans med förälder fiskar gratis
  4. Fiske med fiskyngel är förbjudet. Siliconkulor får ej användas
  5. Max 3 ädelfiskar (laxfiskar) får fångas per kort och dag
  6. Fiske från båt och flytring är förbjudet
  7. Utplantering av fisk sker kontinuerligt under sommaren


Tänk på att vid Båtstasjön har de badande företräde.
  Skräpa inte ner – soptunnor finns vid badplatsen


Välkomna!
Borlänge centrala fiskevårdsområde

3 kommentarer: