fredag 10 januari 2020

Dax att skriva motioner till Stämman för fiskevårdsområdet

Det börjar bli dax för motioner till 2020 års stämma för fiskevårdsområdet. Motionen ska lämna till Rune Andersson innan stämman nu på vårsidan. Dröjer du för länge med dina idéer får du som vill påverka vänta tills 2021 med att dina förslag ska behandlas.
Du som lämnar förslag ska berätta vem du är och vilken fiskerätt du representerar.  Är du utan fiskerätt kan du skriva till styrelsen för fiskevårdsområdet , förslaget tas då upp i arbetsutskottet som om det handlar om fiskevårdsområdets utveckling kan föra det vidare till stämman.
Beslutsfattare i fiskevårdsområdet är stämman som även beslutar om vad som delegerats till styrelsen för området.
Det här är en förkortad beskrivning i hur demokratiarbetet i ett fiskevårdsområde ser ut, så har du fiskevård under 2020  i tankarna berätta det för oss.

PS. När det gäller kräftfisket kommer nya regler från Hav och vatten den statliga myndigheten för förvaltning av fiske i alla vatten under våren. Regler som under 2020 påverkar på riksplanet, mer än så vet vi inte men du som är intresserad kan via Hav och Vattens hemsida fördjupa dig i frågan.  Länsstyrelsen kommer oxså att kunna svara på dina frågor,när det finns mer information att hämta.DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar