torsdag 2 januari 2020

Syrefattigt i Båtstasjön

Tidigare år har vi mätt syrehalten i Båtstasjön under vinterhalvåret. Idag letade jag efter fisk för att få en bild av vart de befinner sig under isen. Bilden som du ser här bekräftas över hela sjön med olika mängder fisk ekon men på samma djup. Djupet där vi under tidigare år uppmätt syrehalter i underkant för att fisken ska klara sig. Längre ner i djupet finn inget syre kvar i de mätningarna.
(Finns siffror i bloggen om du letar). En tidigare beslutad installation av pump med syrerikt vatten har numer avstyrkts av ekonomiska skäl och den uppgrävda, idag isfria,kanalen in till sjön är den möjlighet som finns till ökad syresättning av vattnet i sjön.
Vi får hoppas på en snabb islossning så att syret kommer ner i sjön igen annars riskerar vi att mycket av fisken dör av syrebrist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar